آماده باش

آماده باش از زبان امیرحسین فرزانه مسئول طراحی و برگزاری این مسابقات: این مسابقات روند طولانی داشت، مسابقات را با 605 نفر شروع کردیم و