درباره امیرحسین فرزانه

بعد از تحصیلات دانشگاهی در 22 سالگی مسیر شغلی خود را کاملا عوض کرد که نقطه عطف زندگیش بود. علی رغم داشتن فرصت ادامه کسب و کار موفق خانوادگی و حمایت همه جانبه خانواده برای داشتن شغل های مورد تایید آنها،به دنبال علاقه خودش رفت.
شور و شوق خود به ورزش را کشف کرد و به دنبال آن رفت. تنها سرمایه مالی که داشت ماشین شخصی او بود. با عشق، ایمان و سخت کوشی پیش رفت و امروز بنیانگذار گروه اکسیژن، وی وی، کارابیز و یک کارآفرین موفق است. ا
ایشون معتقد است مهمترین لطفی که آدمها میتوانند به خود کنند این است که خود را خوب بشناسند.

آذرماه ۱۳۹۲

برگزاری اولين مسابقه فيتنس

DECEMBER 19, 2014

آذرماه ۱۳۹۲
آذر ماه ۱۳۹۴

پروژه برندينگ شخصي - كانون تبليغاتي نور

DECEMBER 26, 2015

آذر ماه ۱۳۹۴
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

همکاری با مدرسه نسیم صبح رویش در راستای کمک به کودکان کار در قالب پروژه دل اکسیژن

MAY 23, 2017

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶